Strørobot & Bale Feeder

ABS Strørobot

Kostbart halm sparet og en tør overflade i halmmåtten – dén erfaring har mange svine- og kvægproducenter gjort med den automatiske strørobot fra MULLERUP.

Fleksibel og effektiv atomatisk
Strørobotten er en computerstyret robot, der automatisk opriver og spreder kortstrået firkantede mini- og big halmballer. Ophængt i skinner kommer strørobotten let og ubesværet rundt i stalden, hvor den på intet tidspunkt kommer i kontakt med dyrene i dybstrøelsesområdet eller staldinventaret. Strørobotten kan derfor nemt installeres i din stald. Du vælger selv, om det skal være med batteridrift eller batteridrift kombineret med strømskinne.

Strørobotten giver dig frihed og mulighed for selv at bestemme strøtidspunkt og strømængde individuelt for dine strøområder eller bokse.

Spar tid og halm
Med jævnlig strøning op til 9 gange omdagen får du en optimal udnyttelse af halmen. Erfaringerne viser, at strørobotten fra Mullerup kan give en halmbesparelse på op til 40%. Mindre halm ind betyder også mindre halm ud.

Når maskinen er læsset med halm sker resten automatisk – dette giver en stor arbejdsbesparelse og på nogle områder bliver arbejdet gjordt bedre af maskinen end med håndkraft.

Bedre mælkekvalitet
Lidt men til gengæld ofte strøelse betyder, at der hele tiden er en tør overflade i halmmåtten. Det giver et renere yver og derfor mulighed for en bedre mælkekvalitet.

Forbedret nærmiljø i både svine- og kostalde
Spredningen af halmen fra spredetallerknerne sker med lav hastighed, så støvgenerne er minimale. Da strørobotten samtidig er meget støjsvag, bliver dyrene ikke stressede. I svinestalde giver strøelsen grisene mulighed for at udføre deres naturlige rodeadfærd, og det reducerer risikoen for halebid.

FarmTest – Kvæg – nr. 16 – 2003
Mullerups ballevogn Bale Feeder fik en god vurdering af Dansk Landbrugsrådgivningskonsulent, tæt forfulgt af Mullerups ABS strømaskine på en delt andenplads i FarmTest.

ABS_robot_OPAL2_218200

Bale Feeder

Arbejdslettelse
Bale Feeder anvendes til transport af halm i kvæg- og svinestalde ind over lejearealet, hvorfra halmen manuelt kan fordeles. Bale Feeder er indrettet til transport af storballer på max. 1,3 x 1,3 x 2,6 m og en vægt på max. 600 kg. Alternativt kan 2 baller på 0,8 x 0,8 m også transporteres.

Skinneophængt
Ballevognen Bale Feeder er skinneophængt, hvilket betyder, at der ikke bliver kørt i strøelsesmåtten. Ophængt i skinne kommer Bale Feeder let og ubesværet rundt i stalden, hvor den på intet tidspunkt kommer i kontakt med dyrene eller staldinventaret, så det er ikke nødvendigt at åbne og lukke låger under arbejdet. Det giver også et godt overblik, når der køres hen over dyrene.

Batteridrevet
Vognen er batteridrevet og dermed meget støjsvag, hvilket sikrer, at dyrene ikke bliver stressede. Bale Feeder oplades automatisk, når den ikke er i brug.

Enkel og sikker betjening
Bale Feeder er indrettet til en person, der under transporten sidder med ansigtet i kørselsretningen. Vognen stopper, når personen forlader førersædet.

balefeeder