SILLEBAKKEN I/S HAR KØBT EN BRUGT RENOVERET MULLERUP

Sillebakken i/s , Stagstedhedevej 4 9352 Dybvad har købt en brugt renoveret Mullerup mvm 20 m3 fuldfoderblander med 4 mtr elevator med RUSTFRI bund.

LEVERET EN BRUGT RENOVERET MULLERUP FREE STALL FEEDER

Vi har også fået lov at levere en brugt renoveret Mullerup Free stall feeder, en udfodringsvogn, som henter friskblandet foder og afleverer på foderbord i midten af stalden.

I tom stald starter de op med 130 Jersey malkekøer og forventer at nå op på 280 indenfor det næste år.

De har samtidig investeret i 2 stk GEA R-9500 malkerobotter, som forventes opstartet i uge 42.